สัดส่วนตามสัดส่วนของจำนวนเงินที่แจกจ่ายได้ต่อโทเค็น INX (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

สัดส่วนตามสัดส่วนของจำนวนเงินที่แจกจ่ายได้ต่อโทเค็น INX (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

ภายใต้เงื่อนไขที่อธิบายไว้ในข้อตกลงการซื้อโทเค็น INX ซึ่งเริ่มในปีปฏิทิน 2021 แต่ละโทเค็น INX ที่ถือโดยบุคคลอื่นที่ไม่ใช่บริษัท จะให้สิทธิ์แก่ผู้ถือของตนในการรับส่วนตามสัดส่วนของจำนวนรวมซึ่งเท่ากับ 40% ของ INX Limited’s สะสมกระแสเงินสดจากการดำเนินงานที่ปรับปรุงแล้ว สุทธิจากกระแสเงินสดจากการดำเนินงานที่ปรับปรุงแล้ว ซึ่งได้ก่อตัวเป็นเกณฑ์สำหรับการแจกจ่ายก่อนหน้านี้แล้ว (จำนวนดังกล่าวเรียกว่า “จำนวนที่สามารถแจกจ่ายได้”)

การกระจายไปยังผู้ถือโทเค็น INX ขึ้นอยู่กับการคำนวณประจำปีของกระแสเงินสดจากการดำเนินงาน

สะสมที่ปรับปรุงแล้วของเรา ณ วันที่31 ธันวาคมและรวมถึงผลลัพธ์ตามสัดส่วนของจำนวนเงินที่แจกจ่ายได้ต่อโทเค็น INX การคำนวณกระแสเงินสดจากการดำเนินงานสะสมที่ปรับปรุงแล้วมีให้ในเวลาเดียวกับที่เรายื่นรายงานประจำปีที่มีงบการเงินที่ตรวจสอบแล้วของเรา 

เราเปิดเผยการคำนวณขั้นสุดท้ายต่อสาธารณะ รวมถึงสัดส่วนตามสัดส่วนของจำนวนเงินที่แจกจ่ายได้ต่อโทเค็น INX โดยยื่นข้อมูลดังกล่าวในแบบฟอร์ม 6-K รวมถึงข้อมูลดังกล่าวในแบบฟอร์ม 20-F หรือรายงานประจำปีอื่น ๆ ของเรา การออกข่าวประชาสัมพันธ์และ รวมถึงข้อมูลบนเว็บไซต์ของเราการแจกจ่ายให้กับผู้ถือโทเค็น INX เป็นภาระผูกพันตามสัญญาของบริษัทและเป็นสิทธิ์ของผู้ถือโทเค็น INX แต่ละราย ณ วันที่31 มีนาคมของปี

ถัดจากสิ้นปีที่มีกระแสเงินสดจากการดำเนินงานสะสมที่ปรับปรุงแล้วเป็นบวก การกระจายตามสัดส่วน

ของกระแสเงินสดจากการดำเนินงานสะสมที่ปรับปรุงแล้วของเราไม่ใช่การดำเนินการด้วยตนเอง และกำหนดให้คณะกรรมการบริหารของเราอนุมัติงบการเงินของบริษัทและคำนวณการกระจายดังกล่าวโดยสุจริต นอกจากนี้ แม้ว่าการคำนวณประจำปีของกระแสเงินสด

จากการดำเนินงานสะสมที่ปรับปรุงแล้วของเราจะขึ้นอยู่กับข้อมูลที่ให้ไว้ในงบการเงินรวมที่ตรวจสอบแล้วของ INX Limited และบริษัทย่อย ไม่ใช่การคำนวณกระแสเงินสดจากการดำเนินงานสะสมที่ปรับปรุงแล้วหรือการกระจายตามสัดส่วนใด ๆ ให้กับผู้ถือโทเค็น จะถูกตรวจสอบ ณ เวลาที่มีการแจกจ่ายใดๆเกี่ยวกับ INX:INX Limited 

มีเป้าหมายที่จะจัดหาแพลตฟอร์มการซื้อขายหลักทรัพย์ดิจิทัลและสกุลเงินดิจิทัลที่ได้รับการควบคุม โดยผสมผสานความเชี่ยวชาญในตลาดแบบดั้งเดิมเข้ากับแนวทางใหม่ของฟินเทค INX นำโดยทีมงานที่มีประสบการณ์ด้านธุรกิจ การเงิน และผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีบล็อกเชน โดยมีวิสัยทัศน์ในการกำหนดนิยามใหม่ให้กับโลกของตลาดทุนผ่านเทคโนโลยีบล็อกเชนและแนวทางการกำกับดูแลที่เป็นนวัตกรรมใหม่

แนะนำ 666slotclub / dummyrummyvip / hooheyhowonlinevip